TRF ontwikkel hulpbronne

TRF ontwikkel hulpbronne en voorsien jou van die jongste inligting om jou te help lei deur die potensiële skade van die kyk van internetpornografie. In hierdie afdeling sal jy baie interessante items vind. Ons het begin om ons eie materiaal te ontwikkel en ons is bly om resensies van boeke, video's oor die wetenskap van pornografie, bewustheid-meditasie-opnames en baie nuwe navorsing te kan aanbied. Ons gee ook advies oor hoe om toegang tot die oorspronklike wetenskaplike referate te kry.

Terwyl die mens hoofsaaklik deur emosie gedryf word, is tegnologie nie. Dit is gebaseer op suiwer logika, gebou met algoritmes wat ontwerp is om ons aandag te gryp. Die internet is 'n direkte invloedmiddel en het 'n potensiële groter effek op die vorming van kulturele waardes as selfs dié van die familie. Om die gevolge daarvan te verstaan, is noodsaaklik vir ons welsyn, veral vir ons komende geslagte. Om te reageer op hierdie idee, het ons geluister na wat mense van liefde, seks, verhoudings en internetpornografie wil weet. Sedert die middel van 2014 het ons werk met jongmense en professionele persone op die gebied van seksonderrig hoë vlakke van ontevredenheid oor die kwaliteit, relevansie en doeltreffendheid van huidige onderrigbronne gevind. TRF ontwikkel hulpbronne om hierdie wanbalans te verhelp.

Verteenwoordigers van die The Reward Foundation het nou op meer as twee dosyn openbare geleenthede in die Verenigde Koninkryk gepraat. Ons het ook professionele gehore in die VSA, Duitsland, Turkye en Kroasië toegespreek.

Ons het gepraat met hele vorms van seuns en dogters by skole, sowel as om saam met hulle in kleingroepe en een 'n individuele basis te werk. Dit het ons gelei om die tegniek van Mensgesentreerde Ontwerp te gebruik om hulpbronne te ontwikkel wat die swakhede van huidige materiaal kan aanspreek.

Oor die volgende jaar beplan The Reward Foundation om lesplanne op te stel vir gebruik in primêre en sekondêre skole.

Hieronder is 'n paar van ons huidige hulpbronne.

Foto deur Vladyslav Melnyk op Unsplash