Korporatiewe seksuele teistering opleiding

Korporatiewe seksuele teistering opleiding

"Sake-leiers moet bewys dat hulle aksie onderneem om seksuele teistering te beëindig", verklaar die Kommissie vir Gelykheid en Menseregte.

Het jy geweet…?

... dat gereelde besigtiging van internetpornografie sterk verband hou met seksistiese en misogynistiese gedrag? Tien persent volwasse mans in die Verenigde Koninkryk erken dat hulle hardcore internetpornografie by die werk gebruik. In teenstelling met 'n alkohol- of dwelmafwyking, is kompulsiewe seksuele gedrag moeiliker om te sien, maar die effekte daarvan is nie minder skadelik nie. Jonger mans is veral kwesbaar vir kompulsiewe gebruik en toenemend jong vroue.

In Desember 2017 het die Kommissie vir Gelykheid en Menseregte (EHRC) aan die Stoele van die FTSE 100 en ander groot maatskappye geskryf waarin verklaar word dat dit regstappe sal neem indien daar bewyse is van sistemiese versuim om seksuele teistering te voorkom of te hanteer. Dit het gebeur in reaksie op die Hollywood en Westminster seksuele teistering skandale, en die #MeToo veldtog. Dit het hulle gevra om bewyse te lewer van:

  • watter veiligheidsmaatreëls hulle in plek het om seksuele teistering te voorkom
  • watter stappe hulle gedoen het om te verseker dat alle werknemers in staat is om gevalle van teistering aan te meld sonder vrees vir vergelding
  • hoe hulle beplan om teistering in die toekoms te voorkom
Oproep tot aksie

Elke organisasie is kwesbaar vir die risiko van seksuele teisteringsprobleme. Kom ons help jou om doeltreffend te reageer deur 'n hele werksmagbenadering te ontwikkel om hierdie risiko te versag. Ons stoor dienste om die openbare beeld van u maatskappy en die werksmag op die gebied van seksuele gedrag te beskerm.

Dienste sluit in
  1. Voldaagse werkswinkel vir beroepsgesondheid en HR-professionele persone oor die impak van internetpornografie op geestelike en fisiese gesondheid. Dit is geakkrediteer deur die Royal College of GPs. Eerste werkswinkel in Edinburgh 23 Januarie 2018.
  2. 'N Halwe dag kursus vir HR-professionele persone oor die impak van internetpornografie op geestelike en fisiese gesondheid, seksuele teistering, strafregtelike aanspreeklikheid en reputasiebeskadiging. Deelnemers sal leer deur gevallestudies en navorsing oor watter opleiding ingestel kan word om by te dra tot 'n maatskappy se regsverantwoordelikheid om seksuele teistering in die toekoms te voorkom.
  3. Werkswinkels van halfdag of voltyds vir groepe van 30-40-bestuurders oor die impak van internetpornografie op gesondheid, op gedrag in die werkplek, op persoonlike strafregtelike aanspreeklikheid en hoe om veerkragtigheid te bou as 'n voorkomende maatreël teen seksuele teisteringsprobleme.
  4. 1 uur inleidende lesing tot enige grootte van die groep wat die impak van internetpornografie op gesondheid, op gedrag in die werkplek, persoonlike strafregtelike aanspreeklikheid en hoe om veerkragtigheid as 'n voorkomende maatreël te bou, uiteensit.
Oor ons

Die Beloningstigting - Liefde, Geslag en die Internet, is 'n internasionale opvoedkundige liefdadigheid wat gesprekke en werkswinkels oor die impak van internetpornografie oor gesondheid, bereiking, verhoudings en kriminaliteit lewer. Ons is geakkrediteer deur die Royal College of General Practitioners om voortgesette professionele ontwikkelingsopleiding op hierdie gebied aan gesondheidswerkers en ander wat verantwoordelik is vir werknemersgesondheid te voorsien.

Ons hoof uitvoerende beampte, mnr. Mary Sharpe, advokaat, het werk- en strafregte beoefen en het uitgebreide ondervinding in opleidingspersoneel op nasionale en internasionale vlak. Vir 9 jaar het sy personeel en studente aan die Universiteit van Cambridge onderrig in persoonlike leierskapontwikkeling. Ons werk ook saam met 'n verskeidenheid medewerkers, insluitend HR-spesialiste en sielkundiges.

impak

Wanneer mense bewus word van die potensiaal vir onderliggende versteurings wat verband hou met pornografiegebruik, is hulle meer bereid om persoonlike verantwoordelikheid vir verandering te neem. Fokus op opleiding oor die oorsake is 'n effektiewe strategie om seksuele teistering in die toekoms te voorkom of te verminder.

Vir meer inligting kontak mary@rewardfoundation.org Selfoon: + 44 (0) 7717 437 727

* Seksuele teistering vind plaas wanneer iemand betrokke raak by ongewenste gedrag wat van seksuele aard is en wat die doel of gevolg het om iemand se waardigheid te skend of 'n intimiderende, vyandige, vernederende, vernederende of aanstootlike omgewing vir hulle te skep.

'Van 'n seksuele aard' kan verbale, nie-verbale of fisiese gedrag insluit, insluitende onwelkome seksuele voorskotte, onvanpaste aanraking, vorms van seksuele aanranding, seksuele grappe, vertoon van pornografiese foto's of tekeninge, of die stuur van e-posse met materiaal van seksuele aard.

Print Friendly, PDF & Email