Bepalings en voorwaardes vir die winkel

Onderwyshulpbronlisensie

U gebruik van die gelisensieerde materiaal (soos hieronder omskryf) is onderworpe aan die bepalings en voorwaardes vervat in hierdie lisensie vir onderrigbronne (hierdie "lisensie"). Hierdie lisensie is 'n wetlik bindende ooreenkoms tussen u en The Reward Foundation met betrekking tot u gebruik van die gelisensieerde materiaal. Deur die gelisensieerde materiaal te gebruik, bevestig u dat u die bepalings en voorwaardes onder hierdie lisensie aanvaar en dat u daartoe instem. Lees die bepalings en voorwaardes onder hierdie lisensie aandagtig.

1. Inleiding.

1.1 Hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing op die verkoop en verskaffing van aflaaibare kursusmateriaal via ons webwerf. Dit dek ook die daaropvolgende gebruik van die kursusmateriaal.

1.2 U sal gevra word om u uitdruklike toestemming tot hierdie bepalings en voorwaardes te gee voordat u 'n bestelling op ons webwerf plaas.

1.3 Hierdie dokument beïnvloed geen wettige regte wat u as verbruiker mag hê nie.

1.4 Ons privaatheidsbeleid kan wees hier gesien.

1.5. U erken dat die onderwerp wat in die lesse voorkom, vir sommige mense aanstootlik mag voorkom. Dit handel oor seksuele gedrag. Ons het alle redelike stappe gedoen om te verseker dat geen pornografiese materiaal vertoon word nie. Ons het ook verseker dat die taal ooreenstem met die onderwerp wat deur kinders bespreek word. Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, aanvaar u die risiko vir enige moontlike ongemak of seer gevoelens wat mag ontstaan ​​tydens die voorbereiding van die les of die aflewering daarvan.

1.6 Ter wille van twyfel verleen hierdie lisensie om die materiaal te gebruik nie eienaarskap van die gelisensieerde materiaal nie.

2. Interpretasie

2.1 In hierdie bepalings en voorwaardes:

(a) "ons" beteken The Reward Foundation, 'n Scottish Charitable Incorporated Organisation kragtens die wet van Skotland met liefdadigheidsnommer SCO44948. Ons geregistreerde kantoor is: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Skotland, Verenigde Koninkryk. (en "ons en "ons" moet dienooreenkomstig vertolk word);

(b) "u" beteken ons kliënt of voornemende klant onder hierdie bepalings en voorwaardes (en "u" moet dienooreenkomstig geïnterpreteer word);

(c) “kursusmateriaal” die kursusmateriaal wat beskikbaar is om te koop of gratis aflaai op ons webwerf;

(d) "u kursusmateriaal" enige sodanige kursusmateriaal wat u gratis op ons webwerf gekoop of afgelaai het. Dit sluit in enige verbeterde of opgegradeerde weergawe van die kursusmateriaal wat ons van tyd tot tyd aan u beskikbaar mag stel;

(e) "Lisensie" het die betekenis wat in die aanhef van hierdie lisensie gegee word; en

(f) "Gelisensieerde Materiaal" beteken die artistieke of literêre werk, beeld-, video- of oudio-opname, databasis en/of ander materiaal wat deur die Lisensiegewer aan U verskaf word vir gebruik onder hierdie Lisensie. Lisensiegewer beteken The Reward Foundation, 'n Scottish Charitable Incorporated Organisation kragtens die wet van Skotland met liefdadigheidsnommer SCO44948. Ons geregistreerde kantoor is: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Skotland, Verenigde Koninkryk.

(g) “Individuele lisensie” beteken die lisensie wat deur 'n persoon aangekoop of aanvaar word vir hul eie onderriggebruik. Dit kan nie aan ander mense, na 'n skool of instansie oorgedra word nie.

(h) “Multigebruikerslisensie” is 'n lisensie wat deur 'n skool of 'n ander instansie aangekoop of aanvaar word, wat beskikbaar gestel kan word vir korporatiewe gebruik om opvoedkundige dienste te lewer.     

3. Bestelproses

3.1 Die advertering van kursusmateriaal op ons webwerf is 'n “uitnodiging om te behandel” eerder as 'n kontraktuele aanbod.

3.2 Geen kontrak sal tussen u en ons in werking tree nie, tensy en totdat ons u bestelling aanvaar. Dit sal ooreenstem met die prosedure uiteengesit in hierdie Afdeling 3.

3.3 Om 'n kontrak deur ons webwerf aan te gaan om gratis aflaaibare kursusmateriaal by ons te koop of te verkry, moet die volgende stappe geneem word. Jy moet die kursusmateriaal wat jy wil koop by jou inkopiemandjie voeg en dan voortgaan na die Checkout; as jy 'n nuwe kliënt is, het jy die opsie om 'n rekening by ons te skep en aan te meld; vir private kliënte, Rekeninge is opsioneel, maar dit is verpligtend vir korporatiewe kliënte; as jy 'n bestaande kliënt is, moet jy jou aanmeldbesonderhede invoer; sodra jy ingeteken is, moet jy instem tot die bepalings van hierdie dokument; jy sal na ons betaaldiensverskaffer se webwerf oorgeplaas word, en ons betaaldiensverskaffer sal jou betaling hanteer; ons sal dan vir jou 'n bestellingbevestiging stuur. Op hierdie stadium sal jou bestelling 'n bindende kontrak word. Alternatiewelik sal ons per e-pos bevestig dat ons nie aan jou bestelling kan voldoen nie.

3.4 U het die geleentheid om invoerfoute te identifiseer en reg te stel voordat u 'n bestelling maak.

4. Pryse

4.1 Ons pryse is soos aangedui op ons webwerf. Waar pryse as £ 0.00 gekwoteer word, is die lisensie steeds van toepassing, al word daar geen geld daarvoor gehef nie.

4.2 Ons sal van tyd tot tyd die pryse op ons webwerf verander. Dit het geen invloed op kontrakte wat voorheen in werking getree het nie.

4.3 Alle bedrae vermeld in hierdie bepalings en voorwaardes of op ons webwerf word uitgesluit BTW. Ons hef nie BTW nie.

4.4 Die pryse wat vir elke les of bundel aangedui word, is vir 'n individu wat 'n lisensie vir eie gebruik koop.

4.5 Waar skole, instansies en ander korporatiewe entiteite ons kursusmateriaal wil aflaai of gratis wil aflaai, moet hulle 'n Multi-User License koop. Dit word 3.0 keer per individuele lisensie gekos. Dit kan dan binne die skool of inrigting gebruik word en sal nie aan enige individuele onderwyser of personeellid gekoppel word nie. Waar materiaal gratis aangebied word, moet die verteenwoordiger 'n gratis aankoop namens 'n skool, organisasie of ander korporatiewe entiteit steeds 'n lisensie vir meerdere gebruikers kies om te verseker dat 'n toepaslike regsverhouding tussen The Reward Foundation en die lisensiehouer.

5. Betalings

5.1 U moet tydens die afhandeling die pryse van die kursusmateriaal betaal wat u bestel. Die gekose prys moet toepaslik wees vir die tipe lisensie wat gekies is, individuele lisensie of multigebruikerslisensie.

5.2 Betalings kan van tyd tot tyd geskied volgens enige van die toegelate metodes wat op ons webwerf gespesifiseer word. Ons aanvaar tans slegs betalings via PayPal, alhoewel dit die gebruik van alle belangrike krediet- en debietkaarte moontlik maak.

6. Lisensiëring van kursusmateriaal

6.1 Ons sal u kursusmateriaal aan u verskaf in die formaat of formate wat op ons webwerf gespesifiseer word. Ons sal dit doen op sodanige wyse en binne die tydperke wat op ons webwerf gespesifiseer word. Oor die algemeen is die aflewering van die e-pos wat dit moontlik maak om af te laai byna onmiddellik.

6.2 Onderhewig aan u betaling van die toepaslike prys en die nakoming van hierdie bepalings en voorwaardes, verleen ons u 'n wêreldwye, nie-vervalende, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie om enige gebruik te maak van u kursusmateriaal wat deur Afdeling 6.3 toegelaat word, dat u in geen geval mag gebruik maak van u kursusmateriaal wat deur Afdeling 6.4 verbied word nie.

6.3 Die “toegelate gebruike” van u kursusmateriaal is:

(a) die aflaai van 'n afskrif van elk van u kursusmateriaal;

(b) vir individuele lisensies: met betrekking tot geskrewe en grafiese kursusmateriaal: kopieë van u kursusmateriaal maak, stoor en besigtig op nie meer as drie lessenaars, skootrekenaars, rekenaars, e-boeklesers, slimfone, tabletrekenaars of soortgelyke toestelle;

(c) vir multigebruikerslisensies: met betrekking tot geskrewe en grafiese kursusmateriaal: maak, berg en kyk na afskrifte van u kursusmateriaal op nie meer as 9 lessenaars, skootrekenaars, rekenaars, e-boeklesers, slimfone, tabletrekenaars of soortgelyke toestelle ;

(d) vir individuele lisensies: met betrekking tot klank- en videokursusmateriaal: kopieë van u kursusmateriaal maak, stoor en speel op nie meer as drie lessenaars, skootrekenaars, rekenaars, tabletrekenaars, mediaspelers of soortgelyke toestelle nie;

(e) vir multigebruikerslisensies: met betrekking tot klank- en videokursusmateriaal: kopieë van u kursusmateriaal maak, stoor en speel op nie meer as 9 lessenaars, skootrekenaars, rekenaars, slimfone, tabletrekenaars, mediaspelers of soortgelyke toestelle ;

(f) vir individuele lisensies: druk twee eksemplare van u geskrewe kursusmateriaal uitsluitlik vir u eie gebruik;

(g) vir multigebruikerslisensies: druk 6 eksemplare van elk van u geskrewe kursusmateriaal uitsluitlik vir u eie gebruik; en

(h) drukbeperkings vir lisensies is nie van toepassing op uitdeelstukke vir onderrigdoeleindes nie. In hierdie gevalle is die limiet van 1000 studente van toepassing.

6.4 Die "verbode gebruike" van u kursusmateriaal is:

(a) die publikasie, verkoop, lisensiëring, sublisensiëring, huur, oordrag, uitsending, uitsaai, verspreiding of herverdeling van enige kursusmateriaal (of 'n gedeelte daarvan) in enige formaat;

(b) die gebruik van enige kursusmateriaal (of 'n gedeelte daarvan) op enige manier wat onwettig is of in stryd is met enige persoon se wettige regte kragtens enige toepaslike wetgewing, of op enige manier wat aanstootlik, onwelvoeglik, diskriminerend of andersins aanstootlik is;

(c) die gebruik van enige kursusmateriaal (of 'n gedeelte daarvan) om met ons mee te ding, hetsy direk of indirek; en

(d) enige kommersiële gebruik van enige aflaai (of 'n gedeelte daarvan). Hierdie afdeling beperk nie die aflewering van lesse gebaseer op die materiaal nie, met dien verstande dat niks in hierdie Afdeling 6.4 u of enige ander persoon verbied of beperk om enige daad te doen wat uitdruklik deur die toepaslike wetgewing toegelaat word nie.

6.5 U waarborg ons dat u toegang het tot die nodige rekenaarstelsels, mediasisteme, sagteware en netwerkverbindings om die voordeel van u kursusmateriaal te ontvang.

6.6 Alle intellektuele eiendomsregte en ander regte in die kursusmateriaal wat nie uitdruklik deur hierdie bepalings en voorwaardes verleen word nie, word hiermee voorbehou.

6.7 U moet kopieregkennisgewings en ander kennisgewings op of in enige kursusmateriaal bewaar, en dit mag nie verwyder, verdoesel of verwyder nie.

6.8 Die regte wat u in hierdie bepalings en voorwaardes verleen, is vir u persoonlik. U mag nie toelaat dat enige derde party hierdie regte uitoefen nie. Die regte wat u vir multigebruikerslisensies verleen, is beperk tot die aankoopinstelling of -entiteit. U mag nie toelaat dat enige derde party hierdie regte uitoefen nie.

6.9 Die gebruiksbeperking van hierdie materiaal is beperk tot 1000 leerlinge per lisensie.

6.10 As u enige bepalings van hierdie bepalings en voorwaardes oortree, sal die lisensie soos uiteengesit in hierdie afdeling 6 outomaties beëindig word.

6.11 U mag die lisensie soos uiteengesit in hierdie Afdeling 6 beëindig deur alle afskrifte van die betrokke kursusmateriaal in u besit of beheer te verwyder.

6.12 By die beëindiging van 'n lisensie ingevolge hierdie afdeling 6, moet u, indien u dit nog nie voorheen gedoen het nie, onmiddellik en onherroeplik alle kopieë van die betrokke kursusmateriaal in u besit of beheer van u rekenaarstelsels en ander elektroniese toestelle verwyder, en permanent vernietig enige ander afskrifte van die betrokke kursusmateriaal in u besit of beheer.

7. Afstandskontrakte: kansellasiereg

7.1 Hierdie afdeling 7 is van toepassing as en slegs as u aanbied om met ons te kontrakteer, of as 'n verbruiker met ons 'n ooreenkoms te maak - dit wil sê as 'n individu wat geheel en al of hoofsaaklik buite u handel, besigheid, ambag of beroep optree.

7.2 U mag 'n aanbod om 'n kontrak met ons aan te gaan via ons webwerf terugtrek, of 'n kontrak wat met ons aangegaan is, op enige tydstip binne die tydperk:

(a) begin met die indiening van u aanbod; en

(b) eindig aan die einde van 14 dae na die dag waarop die kontrak aangegaan word, behoudens Afdeling 7.3. U hoef geen rede vir u onttrekking of kansellasie te gee nie.

7.3 U stem in dat ons kan begin met die verskaffing van kursusmateriaal voor die verstryking van die tydperk waarna in Afdeling 7.2 verwys word. U erken dat, indien ons voor die einde van die tydperk met die verskaffing van kursusmateriaal begin, u die reg om te kanselleer soos in Afdeling 7.2 genoem, sal verloor.

7.4 Om 'n aanbod om 'n kontrak te kontrakteer of te kanselleer op die basis wat in hierdie Afdeling 7 beskryf word, terug te trek, moet u ons in kennis stel van u besluit om dit te herroep of te kanselleer (na gelang van die geval). U kan ons in kennis stel deur middel van enige duidelike verklaring waarin die besluit uiteengesit word. In die geval van kansellasie, kan u ons hiervan in kennis stel met behulp van die 'Bestellings'-knoppie op die bladsy My rekening. Sodoende kan u 'n proses begin om u aankoop terug te betaal. Om die kansellasietydperk te haal, is dit voldoende dat u u mededeling oor die uitoefening van die kansellasiereg stuur voordat die kansellasietydperk verstryk het.

7.5 As u 'n bestelling kanselleer op die basis wat in hierdie Afdeling 7 beskryf word, ontvang u die volle bedrag wat u aan ons betaal het ten opsigte van die bestelling. As u geen geld betaal het om die bestelling te voltooi nie, word geen geld terugbetaal nie.

7.6 Ons sal geld terugbetaal op dieselfde manier as waarmee u die betaling gedoen het, tensy u uitdruklik anders ooreengekom het. In elk geval sal u geen fooie aangaan as gevolg van die terugbetaling nie.

7.7 Ons sal die terugbetaling wat aan u verskuldig is, verwerk as gevolg van 'n kansellasie op die basis wat in hierdie Afdeling beskryf word. Dit sal sonder onnodige vertraging geskied en in elk geval binne die tydperk van 7 dae na die dag waarop ons ingelig is van die kansellasie.

7.8 Sodra 'n terugbetaling aangevra is en instem, sal alle ongebruikte aflaaie gekanselleer word.

8. Waarborge en voorstellings

8.1 U waarborg en verklaar aan ons dat:

(a) u wetlik in staat is om bindende kontrakte aan te gaan;

(b) u volle gesag, mag en vermoë het om tot hierdie bepalings en voorwaardes in te stem; en

(c) al die inligting wat u aan ons verskaf in verband met u bestelling, is waar, akkuraat, volledig, aktueel en nie-misleidend.

8.2 Ons waarborg u dat:

(a) u kursusmateriaal van bevredigende gehalte sal wees;

(b) u kursusmateriaal redelik geskik sal wees vir enige doel wat u aan ons bekend maak voordat 'n kontrak onder hierdie bepalings en voorwaardes gemaak word;

(c) u kursusmateriaal ooreenstem met enige beskrywing daarvan wat u aan u gegee het; en

(d) ons het die reg om u kursusmateriaal aan u te verskaf.

8.3 Al ons waarborge en voorstellings met betrekking tot kursusmateriaal word in hierdie bepalings en voorwaardes uiteengesit. Tot die maksimum mate toegelaat deur die toepaslike wetgewing en onderhewig aan Afdeling 9.1, is alle ander waarborge en voorstellings uitdruklik uitgesluit.

9. Beperkings en uitsluitings van aanspreeklikheid

9.1 Niks in hierdie bepalings en voorwaardes sal:

(a) enige aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering as gevolg van nalatigheid beperk of uitsluit;

(b) enige aanspreeklikheid vir bedrog of bedrieglike wanvoorstelling beperk of uitsluit;

(c) enige verpligtinge beperk op enige manier wat nie onder die toepaslike wetgewing toegelaat word nie; of

(d) enige laste uitsluit wat nie onder die toepaslike wetgewing uitgesluit mag word nie, en as u 'n verbruiker is, sal u statutêre regte nie deur hierdie bepalings en voorwaardes uitgesluit of beperk word nie, behalwe in die mate wat deur die wet toegelaat word.

9.2 Die beperkings en uitsluitings van aanspreeklikheid soos uiteengesit in hierdie afdeling 9 en elders in hierdie bepalings en voorwaardes:

(a) onderworpe is aan Afdeling 9.1; en

(b) alle aanspreeklikhede wat kragtens hierdie bepalings en voorwaardes voortspruit, of wat verband hou met die onderwerp van hierdie bepalings en voorwaardes, insluitend laste wat voortspruit uit 'n kontrak, in delik (met inbegrip van nalatigheid) en vir die oortreding van die wettige plig, behalwe in die mate wat uitdruklik anders bepaal word in hierdie.

9.3 Ons is nie aanspreeklik teenoor u ten opsigte van enige verliese wat voortspruit uit enige gebeurtenis of gebeure buite ons redelike beheer nie.

9.4 Ons sal nie teenoor u aanspreeklik wees ten opsigte van besigheidsverliese nie, insluitend (sonder beperking) verlies aan of skade aan winste, inkomste, inkomste, gebruik, produksie, verwagte spaargeld, besigheid, kontrakte, kommersiële geleenthede of klandisiewaarde.

9.5 Ons sal nie teenoor u aanspreeklik wees ten opsigte van verlies of korrupsie van enige data, databasis of sagteware nie, met dien verstande dat hierdie Afdeling 9.5 nie van toepassing is indien u onder hierdie bepalings en voorwaardes met ons ooreenkom nie.

9.6 Ons sal nie teenoor u aanspreeklik wees ten opsigte van enige spesiale, indirekte of gevolglike verlies of skade nie, mits hierdie Afdeling 9.6 nie van toepassing is indien u onder hierdie bepalings en voorwaardes met ons kontrakteer nie.

9.7 U aanvaar dat ons 'n belang het om die persoonlike aanspreeklikheid van ons beamptes en werknemers te beperk. Met inagneming van daardie belang erken u dus dat ons 'n beperkte aanspreeklikheidseenheid is; stem u in dat u geen eis persoonlik teen ons beamptes of werknemers sal instel ten opsigte van enige verliese wat u ly in verband met die webwerf of hierdie bepalings en voorwaardes nie (dit sal natuurlik nie die aanspreeklikheid van die entiteit met beperkte aanspreeklikheid beperk of uitsluit nie) self vir die dade en versuim van ons beamptes en werknemers).

9.8 Ons totale aanspreeklikheid teenoor u ten opsigte van enige kontrak om dienste aan u te lewer kragtens hierdie bepalings en voorwaardes, sal nie die grootste van:

(a) £ 100.00; en

(b) die totale bedrag betaal en aan ons betaalbaar ingevolge die kontrak.

(c) indien u geen geld betaal het om ons materiaal af te laai nie, dan is ons maksimum totale aanspreeklikheid teenoor u ten opsigte van enige kontrak om dienste te lewer, op £ 1.00.

10. Variasie

10.1 Ons kan hierdie bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd hersien deur 'n nuwe weergawe op ons webwerf te publiseer.

10.2 'n Hersiening van hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing op kontrakte wat te eniger tyd na die hersiening aangegaan word, maar dit het geen invloed op kontrakte wat voor die hersiening gemaak is nie.

11. Opdrag

11.1 U stem hiermee in dat ons ons regte en / of verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes mag oordra, oordra, uitkontrakteer of andersins hanteer - met dien verstande dat, indien u 'n verbruiker is, dat sodanige aksie nie die waarborg tot voordeel van u verminder nie. onder hierdie bepalings en voorwaardes.

11.2 U mag nie sonder u vooraf skriftelike toestemming enige van u regte en / of verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes toewys, oordra, onderkontrakteer of andersins handel nie.

12. Geen kwytskeldings nie

12.1 Geen oortreding van enige bepaling van 'n kontrak kragtens hierdie bepalings en voorwaardes sal van die hand gewys word nie, behalwe met die uitdruklike skriftelike toestemming van die party wat nie oortree nie.

12.2 Geen afstanddoening van enige oortreding van enige bepaling van 'n kontrak kragtens hierdie bepalings en voorwaardes word beskou as 'n verdere of voortdurende afstanddoening van enige ander oortreding van daardie bepaling of enige oortreding van enige ander bepaling van daardie kontrak nie.

13. Skeibaarheid

13.1 As 'n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes deur 'n hof of ander bevoegde owerheid as onwettig en / of onafdwingbaar bepaal word, sal die ander bepalings van krag bly.

13.2 Indien enige onwettige en / of onafdwingbare bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes wettig of afdwingbaar sou wees as 'n deel daarvan geskrap word, sal daardie deel geag word geskrap te word, en die res van die bepaling sal van krag bly.

14. Derde party regte

14.1 'n Kontrak onder hierdie bepalings is vir ons en u voordeel. Dit is nie bedoel om voordeel te trek uit of afdwingbaar te wees deur enige derde party nie.

14.2 Die uitoefening van die partye se regte ingevolge 'n kontrak onder hierdie bepalings en voorwaardes is nie onderhewig aan die toestemming van enige derde party nie.

15. Hele ooreenkoms

15.1 Behoudens Afdeling 9.1, is hierdie bepalings en voorwaardes die volledige ooreenkoms tussen u en ons met betrekking tot die verkoop en aankoop van ons aflaaie (insluitend gratis aflaaie) en die gebruik van die aflaaie, en vervang dit alle vorige ooreenkomste tussen u en ons met betrekking tot die verkoop en aankoop van ons downloads en die gebruik van daardie downloads.

16. Reg en jurisdiksie

16.1 Hierdie bepalings en voorwaardes word deur die Skotse wetgewing beheer en vertolk.

16.2 Enige geskille rakende hierdie bepalings en voorwaardes is onderhewig aan die uitsluitlike jurisdiksie van die howe van Skotland.

17. Wettige en regulatoriese openbaarmakings

17.1 Ons sal nie 'n afskrif van hierdie bepalings en voorwaardes spesifiek met betrekking tot elke gebruiker of klant indien nie. As ons hierdie bepalings en voorwaardes opdateer, sal die weergawe waartoe u oorspronklik ingestem het, nie meer op ons webwerf beskikbaar wees nie. Ons beveel aan dat u dit oorweeg om 'n eksemplaar van hierdie bepalings en voorwaardes te stoor vir toekomstige verwysing.

17.2 Hierdie bepalings en voorwaardes is slegs in die Engelse taal beskikbaar. Alhoewel GTranslate op ons webwerf beskikbaar is, neem ons geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van die vertaling van hierdie bepalings en voorwaardes wat deur daardie fasiliteit uitgevoer word nie. Die Engelse weergawe is die enigste weergawe wat wettiglik van toepassing is.

17.3 Ons is nie vir BTW geregistreer nie.

17.4 Die webwerf van die Europese Unie se aanlyn-geskiloplossingsplatform is beskikbaar by https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Die aanlyn geskiloplossingsplatform kan gebruik word vir die oplossing van geskille.

18. Ons besonderhede

18.1 Hierdie webwerf word besit en bestuur deur The Reward Foundation.

18.2 Ons is in Skotland geregistreer as 'n Scottish Charitable Incorporated Organisation onder registrasienommer SCO 44948. Ons geregistreerde kantoor is by The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Skotland, VK.

18.3 Ons hoof besigheidsplek is by The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Skotland, VK.

18.4 U kan ons kontak:

(a) per pos, met behulp van die bostaande posadres;

(b) die kontakvorm van ons webwerf te gebruik https://rewardfoundation.org/contact/;

(c) telefonies op die kontaknommer wat van tyd tot tyd op ons webwerf gepubliseer word; of

(d) per e-pos, gebruik contact@rewardfoundation.org.

Weergawe - 21 Oktober 2020.

Print Friendly, PDF & Email