Kanada

Kanada die beloning stigting

Ons korrespondent meen dat die openbare steun vir ouderdomsverifikasie in Kanada “toeneem”. Al die aandag van die regering die afgelope paar maande is deur die Nicolas Kristof-artikel in die New York Times begin. Dit word die Children of Porn genoem en is gepubliseer in Desember 2020. Dit het 'n lig geskyn op die in Montreal gebaseerde PornHub se opname van materiaal vir seksuele misbruik van kinders en nie-konsensuele beelde. Hierdie onwettige materiaal is ingesluit in die beweerde wettige pornografiese inhoud daarvan.

As gevolg van die Kristof -artikel het die Kanadese parlement se komitee vir etiek en privaatheid 'n studie begin. Hulle het gefokus op die “Beskerming van privaatheid en reputasie op platforms soos Pornhub”. Dit het gelei tot 'n verslag met 'n paar sterk aanbevelings vir die regering.

Ons korrespondent glo dat openbare ondersteuning vir ouderdomsverifikasie in Kanada "groei". Al die regering se aandag oor die afgelope paar maande is afgeskop deur die Nicolas Kristof artikel in die New York Times. Dit is die kinders van pornografie genoem en is in Desember 2020 gepubliseer. Dit het 'n lig geskyn op die Montreal-gebaseerde PornHub se insluiting van materiaal vir seksuele misbruik van kinders en beelde wat nie konsensus is nie. Hierdie onwettige materiaal is by die beweerde wettige pornografiese inhoud ingesluit.

As gevolg van die Kristof -artikel het die Kanadese parlement se komitee vir etiek en privaatheid 'n studie begin. Hulle het gefokus op die “Beskerming van privaatheid en reputasie op platforms soos Pornhub”. Dit het gelei tot 'n verslag met 'n paar sterk aanbevelings vir die regering.

Voorgestelde wetgewing

Op grond hiervan is twee afsonderlike stukke nasionale wetgewing in Kanada voorgestel. Op die onmiddellike termyn is die verloop van beide wetsontwerpe onderbreek deur die ontbinding van die parlement vir die Kanadese federale verkiesing. Dit gebeur op 20 September 2021. Die vorige regering is teruggekeer met 'n verminderde meerderheid.

Senator Julie Miville-Dechene ingedien Wetsontwerp S-203 oor ouderdomsverifikasie aan die Kanadese senaat, waar dit 'n derde lesing geslaag het. Dit het nie die wetgewende proses voor die verkiesing voltooi nie. Die senator het aangedui dat sy die wetsontwerp weer met die nuwe parlement sal voorlê.

Wet op Stop Internet-uitbuiting

Die ander stuk voorgestelde wetgewing was die Stop Internet Exploitation Act, Bill C-302 wat in Mei 2021 ter tafel gelê is. Dit is 'n voorbeeld van ouderdomsverifikasie in die aanbodkant van die pornografiebedryf. Die wetsontwerp sê dat ...

"Dit verwerking wysig die Strafwet om 'n persoon te verbied om pornografiese materiaal vir kommersiële doeleindes te maak sonder om eers vas te stel dat elke persoon wie se beeld in die materiaal uitgebeeld is, 18 jaar of ouer is en hul uitdruklike toestemming gegee het dat hul beeld uitgebeeld word. Dit verbied ook 'n persoon om pornografiese materiaal vir kommersiële doeleindes te versprei of te adverteer sonder om eers vas te stel dat elke persoon wie se beeld in die materiaal uitgebeeld is, 18 jaar of ouer was op die tydstip waarop die materiaal gemaak is, en het hul uitdruklike toestemming gegee vir hul beeld uitgebeeld word. ”

Hierdie wetsontwerp sal ook weer ter tafel gelê moet word sodra 'n nuwe regering gevorm is.

Nuwe wetgewende en regulatoriese raamwerk

Die Kanadese federale regering stel 'n nuwe wetgewende en regulatoriese raamwerk voor. Dit sou reëls skep vir hoe sosiale media -platforms en ander aanlyndienste skadelike inhoud moet aanspreek. Die raamwerk bevat:

  • watter entiteite sou onderworpe wees aan die nuwe reëls;
  • watter tipes skadelike inhoud gereguleer sou word;
  • nuwe reëls en verpligtinge vir gereguleerde entiteite; en
  • twee nuwe regulerende liggame en 'n adviesraad om die nuwe raamwerk te administreer en daaroor toesig te hou. Hulle sou sy reëls en verpligtinge nakom.

Binne die burgerlike gebied het die Kanadese nie-winsgewende organisasie Defend Dignity ook 'n openbare veldtog begin wat ondernemings en organisasies nader. Dit nooi hulle uit om te besluit om beleid en praktyke te verander wat voorsiening maak vir aanlyn skade. Die veldtog betrek die publiek om e -posse en tweets te stuur aan ondernemings en organisasies in Kanada, wat medepligtig is om blootstelling aan aanlynpornografie moontlik te maak. 'N Paar positiewe uitkomste van hierdie veldtog sluit in twee restaurantkettings wat gefiltreerde Wi-Fi geïmplementeer het-The Keg en Boston Pizza. Hotelkettings, internetdiensverskaffers, kredietkaartondernemings en biblioteekdienste is vanweë hul gebrek aan beskerming teen aanlynskade veral vir kinders, almal op die Defend Dignity -lys. Defend Dignity is ook tans in gesprek met Kanadese bestuurders van Instagram. Hulle is bekommerd oor hul planne om 'n platform vir kinders onder 13 jaar te begin.