Toestemming in die wet

Wat is toestemming in die wet?

Dit is 'n algemene riglyn vir die wet en vorm nie regsadvies nie.

Die Seksuele Misdrywe Wet in Engeland en Wallis in 2003, En die Seksuele Misdrywe Wet in Skotland in 2009, verduidelik wat toestemming beteken vir die doeleindes van vervolging kragtens die strafreg.

Die wetgewing het die tradisionele definisie van verkragting uitgebrei om alle seksuele identiteite in te sluit en dit 'n oortreding te maak vir "persoon (A) om met sy penis die vagina te binnedring, maar ook nou die anus of mond van 'n ander persoon (B) hetsy opsetlik of roekeloos, sonder daardie persoon se toestemming, en sonder enige redelike oortuiging dat B toestem. "

Onder die Skotse wetgewing beteken "toestemming vrye ooreenkoms."

"59. Subartikel (2) (a) bepaal dat daar geen vrye ooreenkoms is waar die optrede plaasvind op 'n tydstip waar die klaer nie vanweë die effek van alkohol of enige ander stof onbevoeg is nie. Die uitwerking van hierdie subartikel is nie om te bepaal dat 'n persoon nie kan toestem tot seksuele aktiwiteit na die gebruik van enige alkohol of enige bedwelmende stof gebruik nie. 'N Persoon mag alkohol (of enige ander bedwelmende stof) verteer het, en kan selfs dronk wees, sonder dat die vermoë om toestemming te hê verloor het. Maar op die punt waar hy of sy so dronk is om die vermoë om te kies of deel te neem aan seksuele aktiwiteit te verloor, sal enige seksuele aktiwiteit wat plaasvind, dit sonder die toestemming van die klaer. "

Wat is dit in konteks? In die burgerlike reg beteken toestemming byvoorbeeld by ooreenkoms 'n ooreenkoms. In die strafreg beteken dit iets meer soortgelyk aan toestemming. Beide regsektore poog om begrippe van gebruik en magsmisbruik binne hulle in te sluit. Die bepaling van 'toestemming' is een van die mees komplekse areas van die strafreg in seksuele oortredings. Daar is drie hoofredes hiervoor.

Eerstens is dit baie moeilik om te weet wat aangaan in die gedagtes van 'n ander persoon. Floreer 'n sein dat seksuele omgang nou goed is of net 'n uitnodiging om op 'n later tyd met die moontlikheid van omgang te begin? Is dit 'n sosiale norm of wys dat mans meer dominant sal wees in 'bemoedigende' vroue om seksueel met hulle te betrek en die vroue meer onderdanig te wees en te voldoen? Internetpornografie bevorder beslis hierdie siening van seksuele verhoudings.

Tweedens word seksuele dade gewoonlik in privaat sonder getuies uitgevoer. Dit beteken dat as daar 'n geskil is oor wat gebeur het, het 'n jurie basies die verhaal van een persoon oor die ander. Hulle moet gewoonlik aflei van bewyse van wat gebeur het in die aanloop tot die voorval oor wat in die gedagtes van die partye gewees het. Hoe het hulle gedra by 'n fees of in 'n kroeg of die aard van hul vorige verhouding, indien enige? Wat beteken 'n 'verhouding'? As die verhouding alleen oor die internet gedoen is, kan dit moeiliker wees om te bewys.

Derdens kan die klaer se herinnering van feite en die kommentaar of verklarings kort daarna verander weens die nood wat kan voortspruit uit 'n seksuele aanranding. Dit kan dit vir ander moeilik maak om te weet wat regtig gebeur het. Die situasie word al hoe meer uitdagend wanneer alkohol of dwelms verbruik word.

Die uitdaging vir adolessente is dat die emosionele deel van die brein hulle versnel na seksuele opwinding, risiko-opname en eksperimentering, terwyl die rasionele deel van die brein wat die remme op riskante gedrag help, nie ten volle ontwikkel het nie. Dit word al hoe moeiliker as alkohol of dwelms in die mengsel is. Waar moontlik, moet jong mans 'aktiewe toestemming' vir seksuele verhoudings soek en wees baie versigtig dat gelowige toestemming gegee is wanneer 'n maat dronk is. Moenie in twyfel wees nie. Onthou, "Maniere maak die man."

Implisiete toestemming is 'n omstrede vorm van toestemming wat nie uitdruklik deur 'n persoon verleen word nie, maar eerder afgelei van 'n persoon se optrede en die feite en omstandighede van 'n bepaalde situasie (of in sommige gevalle deur 'n persoon se stilte of handeling). In die verlede het 'n egpaar wat getroud was, geag 'n geïmpliseerde toestemming te gee om seks met mekaar te hê, 'n leerstelling wat die vervolging van 'n eggenoot vir verkragting uitgesluit het. Hierdie leerstelling word nou in die meeste lande verouderd. Porno verslawing kan egter sommige mans lei tot uiterste lengtes om vroue dwing om seksuele dade te betree sonder hul toestemming. sien hierdie storie uit Australië.

<< Ouderdom van toestemming Wat is toestemming in die praktyk? >>

Print Friendly, PDF &amp; Email